HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỒN KHO - NHẬP HÀNG - THANH TOÁN

CHỨC NĂNG ĐANG XÂY DỰNG

Trong thời gian sớm nhất, Gazitan sẽ xây dựng kênh quản lý tài khoản giúp bạn cập nhật tồn kho liên tục theo thời gian thực. Đồng thời, thống kê số lần nhập hàng và thanh toán cho Gazitan.

Hệ thống quản lý đơn hàng theo các đơn vị vận chuyển: VN Post, Viettel, GHTK, GHN, J&T, Shippo và liên tục cập nhật để bạn có thể kiểm tra tình trạng đơn hàng trên nhiều kênh bán hàng khác nhau.